Vzdávam sa seba samého..

Vzdávam sa seba samého..

Evanjelium: Mt 26, 14-25

Jeden z Dvanástich – volal sa Judáš Iškariotský – odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: „Čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných. A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho.

V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“

On povedal: „Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.“ Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka.

Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi za stôl. A keď jedli, povedal: „Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“

Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Som to ja, Pane?“

On odpovedal: „Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.“

Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: „Som to azda ja, Rabbi?“

Odpovedal mu: „Sám si to povedal.“


Zamyslenie: Nebolo to tak dávno, keď Ježiša zradili, vlastne.. nestalo sa to len pred 2000 rokmi a nespravil to len Judáš. 

Och, Pane, ako často to robím aj ja. Ako často ťa zapieram, lebo sa za teba hanbím, ako často mi ľudia dokážu vziať odvahu vyznať ťa- prežehnať sa pred jedlom, žiť život s tebou. Koľkokrát som uprednostnil výhody tohto sveta pre tebou samým..


Plug and Pray: Dovoľ mi, povedať ti práve teraz niečo o Láske, ktorá mení životy. Je to Láska, ktorá ťa nikdy nezaprie, vždy sa k tebe prizná, i keď ty ju znova zapieraš. Láska, ktorá nepozná podmienky, tá, ktorá ťa nezradí. Je to Láska, ktorá odovzdane visí na kríži. Si to ty, Ježiš.


V akcii: Skús sa dnes vzdať seba samého , svojho komfortu, toho, čo si o tebe budú myslieť druhí.. ži život, ktorý stojí za to, zaslúžiš si to..


Nika

 

Laura

12.04.2022 21:07