Vždy pre nás

Vždy pre nás

Mt 26, 14-25

Jeden z Dvanástich – volal sa Judáš Iškariotský – odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: „Čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných. A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“ On povedal: „Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.“ Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka. Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi za stôl. A keď jedli, povedal: „Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“ Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Som to ja, Pane?“ On odpovedal: „Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.“ Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: „Som to azda ja, Rabbi?“ Odpovedal mu: „Sám si to povedal.“


Zamyslenie: Ježiš, vedel si, čo príde a dobre si poznal scenár, ktorý ťa čaká. Napriek tomu si bol však pokojný a išiel si sa dokonca najesť so svojimi apoštolmi. Zajednal si večeru, pokojne si s nimi sedel a stoloval.  Keď sme v strese alebo nás čaká niečo nezvyčajné, nevídané či nepríjemné, máme sklon k nervozite, nepokoju a agresii k našim blízkym. Chrlíme vôkol seba nepekné slová, nenávistné pohľady a obviňujeme všetko a všetkých navôkol. Žijeme dni bez úsmevov a zabúdame hľadať a hľadieť na to krásne, čo nás obklopuje. A ty, Ježiš? Ako keby sa nič nedialo. Sadneš si so svojimi učeníkmi za stôl a máš čas strácať s nimi čas. Odovzdávaš im ešte posledné lekcie lásky a zanechávaš za sebou jedny z posledných fyzických stôp, že si tu bol vždy pre nás a že s tým nikdy neváhaš prestať.


Plug & Pray: Milý môj Pane, ďakujem. Ďakujem, že si tu vždy pre nás a to aj bez ohľadu na budúcnosť a vedomie toho, čo ešte len príde. Ďakujem, že nás učíš žiť prítomnosť a naplno si vychutnávať jej sekundy. Ďakujem, že si vzal svoj kríž a vyniesol ho až na Golgotu a tam dokončil tú najväčšiu lekciu lásky. Tú lekciu lásky, ktorá má dopad v každej sekunde našich životov. Amen.

V akcii: Buď apoštolom dneška a pokračuj v kapitolách lásky, ktoré začal písať Ježiš. Jeho telo pribili na kríž. Teraz je rad na tebe. Ty si Jeho rukami, nohami, a skutkami lásky, ktoré majú tendenciu stať sa ďalšími poslami radosti a dobra pre tento svet.


Bonus: https://www.youtube.com/watch?v=ejWT-8lYT9c 


Veronika

 

Laura

04.04.2023 21:47