Vziať každý deň svoj kríž

Vziať každý deň svoj kríž

Včera sa začal pôst. Ako vnímam pôst ja? Viem niesť aspoň svoje malé každodenné kríže? Dokážem sa zaprieť? Každý deň mám veľmi veľa príležitostí na to, aby som mohol zaprieť sám seba.

Svätý Ján Pavol II. bol krásnym príkladom človeka, ktorý dokázal niesť svoj kríž. Koncom jeho pontifikátu boli ľudia vnútri aj mimo cirkvi, ktorí sa domnievali, že by pápež mal rezignovať alebo odísť na odpočinok. Dokonca boli navrhnuté hranice pre funkčné obdobie pápežov. Ján Pavol však naznačil, že akceptoval Božiu vôľu, aby zostal pápežom, a bol rozhodnutý, že ostane vo funkcii až do svojej smrti. Povedal: „z kríža sa neuteká.“

Evanjelium: Lk 9, 22-25

Plug and Pray: Pane Ježišu, daj mi silu a odvahu potrebnú k tomu, aby som dokázal znášať svoje kríže.

V akcii: Zamyslím sa nad jedným konkrétnym krížom alebo problémom v mojom živote a pokúsim sa ho odovzdať Panne Márii. „Pri päte každého kríža stojí Ježišova Matka. Svojím plášťom zotrie naše slzy. Vystretou rukou nám pomôže vstať a sprevádza nás na ceste nádeje.“

Bonus: Prečo niesť svoj každodenný kríž?

Martin

27.02.2020 00:00