Z lásky dať všetko

Z lásky dať všetko

Už len pár dní zostáva a Ježiš naplní to, kvôli čomu prišiel. Do domu svojich priateľov v Betánii neprichádza sám. Marta znova obsluhuje, Lazár s ním sedí pri stole a určite cíti veľkú vďačnosť za život, ktorý mu Ježiš vrátil. Je tam množstvo tých, ktorí prišli zo zvedavosti, lebo sa dopočuli o vzkriesenom Lazárovi. A mnohí z nich uveria.

Evanjelium: Jn 12, 1-11

 

Zamyslenie: Toľkí, že to znepokojí veľkňazov až natoľko, že sa rozhodnú zabiť Ježiša aj Lazára. Veď by mohol svedčiť, a to je nebezpečné.

Všetko sú to ľudia, ktorým Ježiš počas svojho pôsobenia nejako zmenil život.

Zmenil ho aj Judášovi, ale on viac ako na všetko iné, myslí na peniaze. Nepochopí nezištné gesto Márie, tak ako o pár dní nepochopí, že aj po najväčšej zrade je aj iná možnosť, ako vziať si zo zúfalstva život. A pritom bol celé roky pri Ježišovi a počul všetky podobenstvá o dobrote Boha a jeho milosrdenstve s hriešnikmi, videl všetkých, ktorými ostatní opovrhovali, ale Ježiš im prejavil lásku a súcit.

Zmenil život aj Márii. A ona zobrala to najdrahšie, čo v dome našla a bez toho, aby rozmýšľala nad tým, akú to má hodnotu a nad reakciou okolia, všetko dala Ježišovi. Neváhala minúť olej a  zašpiniť si vlasy, lebo to bolo preňho. Ako keby tušila, že On o pár dní nezaváha a daruje ešte viac – svoj život. Za ňu aj za mňa. Za každého. Z lásky, aby sme raz mohli prísť do jeho slávy.

 

Plug and Pray: Pane, pomôž mi, nech si nič vo svojom živote nenechávam pre seba, nech nemám nič, čo mi bude natoľko vzácne, že sa toho nebudem vedieť zriecť kvôli Tebe ani nič, čo budem považovať za také zlé, že sa Ti to neodvážim predložiť, aby si to uzdravil. Dávam do Tvojich rúk celý môj život.

 

V akcii: Skús dnes porozmýšľať, čo je v tvojom živote tým, čo si chceš nechať len pre seba. A potom mu to všetko odovzdaj v modlitbe alebo pri svätej omši. Dovoľ mu, aby ti bol všetkým.

 

Bonus: Dávam všetko... 

 

 

 

 

 

Katka Š.

15.04.2019 00:15