Zázrak

Zázrak

Zázrak. Každý sa s týmto slovom už stretol. Je to síce len jedno slovo, no toľko toho v sebe ukrýva. To obyčajné, bežné a zaužívané slovo nás vovádza do veľkého tajomstva. „Zloženie“ tohto slova ma núti zastaviť sa a premýšľať: ,,Z Á Z R A K!“ Tajomstvo, ktoré je ukryté, a predsa tak viditeľné. Je to niečo, čo poukazuje až „ZA ZRAK“ môjho srdca.

Evanjelium: Jn 11, 45-46

 

Zamyslenie:Veď aj Židia uvideli zázrak vďaka ktorému sa ich život zmenil. V ich živote nastal okamih, ktorý sa dotkol ich srdca. Na vlastné oči videli, ako Ježiš vzkriesil Lazára. Nevedeli pochopiť, že ich mŕtvy priateľ zrazu ožil, ich rozum to zrejme nechápal, no na vlastné oči VIDELI, že žije. Za toto všetko môže hlavne zrak. A tak uverili v Ježiša, a to im prinieslo zmenu, premenu zmýšľania. No, a to nie je ani zďaleka všetko. Vytvorili sa dve skupiny ľudí. Niektorí si túto vieru akoby nechali pre seba a niektorí sa vydali k farizejom, aby im všetko vyrozprávali. Podelili sa o to, čo videli, a to predsa mohlo napomôcť k otvoreniu srdca aj iných. Podať ďalej dobrú správu, to je akoby sa stať toho súčasťou. Súčasťou dobra, ktoré mení. A čo ja? Uvedomujem si, že aj ja mám vo svojom živote veľa zázrakov? Moja rodina, priatelia, viera, práca, spolužiaci, hobby... a čo dnešný deň? Či toto je malý dôvod na vďačnosť? Práve teraz, aj tento pôst môže premeniť môj život na jeden veľký zázrak. Potrebujem sa stíšiť. Toto je ten čas. Nie potom... Teraz. Nanovo zatváram oči svojho srdca a uvedomujem si, za čo všetko som vďačný vo svojom živote. A nechcem to nechať len tak. Chcem sa pridať k tomu davu ľudí, ktorí si nenechali vieru len pre seba, ale rozhodli sa kráčať po ceste s Kristom. Dnes sa nanovo môžem stať svedectvom lásky, pokoja, prijatia...

Áno, ja sám sa DNES môžem stať ZÁZRAKOM pre niekoho iného. Čo s tým spravím?

 

Plug and Pray: Pane Ježišu, nauč ma zastaviť sa. Nauč ma prežiť práve túto chvíľu naplno. Buď mojim svetlom, ktoré ma povedie na miesta nepoznané. Zaveď ma tam, kde ma potrebuješ mať. Nauč ma byť Ti verným. Kriste, Priateľ môj, kráčaj dnešný deň so mnou. Ježišu, nauč ma byť pokorným a vďačným za všetko, čo som dostal. Nauč ma trpezlivo čakať na všetko po čom túžim a nenechaj ma odradiť sa tým, čo nemám.

 

V akcii: Dnes budem chvíľu sám so sebou. Ponorím sa do svojho srdca a popremýšľam nad zázrakom, ktorý zmenil a mení môj život. Posnažím sa nezabudnúť poďakovať ľuďom na ktorých mi záleží, že sú prítomní v mojom živote.

 

Bonus:  Heartbeat – Vezmi ma 

 

 

 

Jana

13.04.2019 00:15