Živá voda

Živá voda

Jn 4, 5-42

Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa,  Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“ Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať! Vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať.“ Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“ Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“ Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“ Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“


Zamyslenie: Ježiš sa stretáva so Samaritánkou. Jej pôvod, jej hriechy z minulosti a fakt, že je ženou, ho neodradili, aby nadviazal s ňou rozhovor. Požiadal ju o obyčajne vzácnu vodu slovami: ,,Daj sa mi napiť!“ Ježiš sa takisto túži dať do rozhovoru s tebou, vytvoriť s tebou vzťah. Tvoj pôvod, minulosť, hriechy a fakt, že si hriešnik, jeho lásku k tebe a túžbu postarať sa o teba nikdy nemenia. Ježiš chce, aby sme sa mu dali napiť vody nášho života a porozprávali mu o našich obyčajných dňoch. Neostane len pri tom a ide ďalej. Ponúka ti svoju vodu, živú vodu. On vie, čo potrebuješ, ale chce to počuť aj od teba, chce počuť tvoj hlas. Túži ťa naplniť svojou prítomnosťou a objať ťa svojou láskou, aby si sa stal čoraz svätejším.

Plug and Pray: Ježiš, ponúkam ti svoje starosti a radosti tohto dňa. Daj mi napiť živej vody. Chcem sa nechať naplniť tvojím Svätým Duchom.

V akcii: Nájdem si dnes čas na priateľský rozhovor s Ježišom.

Bonus: https://www.youtube.com/watch?v=LdHvh8-MO40 

 

Laura

11.03.2023 21:04