Živý

Živý

Ženy stretli živého Krista. Bol to určite najneuveriteľnejší zážitok ich života. V piatok ho na vlastné oči videli mŕtveho. Nebolo pochýb, že nežije. Bol mŕtvy, v hrobe.

A v nedeľu ráno ho -  neveriac vlastným očiam – stretávajú živého. Sám Vzkriesený im išiel v ústrety. Toto je kľúčový bod našej viery. Vzkriesený Kristus ide v ústrety ľuďom. Tu by mohlo dnešné biblické čítanie skončiť. Druhý deň Veľkonočnej oktávy by si naoko „zaslúžil“ čítanie plné radosti z nedeľného rána, ktoré v oktáve trvá celých osem dní. Ale Cirkev nám predkladá pokračovanie. Jeden z najkonkrétnejších opisov korupcie a klamstva. Vojaci klamali za peniaze. Dnes žijeme v rovnakej dobe, v spoločnosti, kde je „normou“ korupcia, klamstvo, osočovanie, neľudskosť či ubližovanie. Zrelativizovali sme hodnoty. Pýchu sme premenovali na zvýšené sebavedomie, závisť na boj o rovnosť, hnev a agresivita je „len“ reakciou na konanie iných, nestriedmosť je dobrou životnou úrovňou. Pýtame sa, ako žiť. Alebo sa už ani nepýtame. A pritom stačí jediné – nestratiť z dohľadu Vzkrieseného Krista. Lebo on je cestou, je nádejou a je kotvou, na ktorú môžeme upevniť svoj život. On je istota v neistých časoch. Kto je mojou istotou?

Evanjelium: Mt 28,8-15

Plug and Pray: Otče, ďakujem za dar viery, vďaka ktorému Ťa môžem denne osobne stretávať – Živého, Vzkrieseného. Daj mi, prosím, otvorené oči, aby som Ťa videl vždy, keď mi pôjdeš v ústrety. Viem, že často prichádzaš v podobe mojich blízkych, príbuzných, kolegov i neznámych ľudí. Daj, aby som Ťa v nich vždy spoznal.  

V akcii: Rozhodnem sa (alebo obnovím rozhodnutie) byť verný v maličkostiach a žiť v pravde. Opäť sa rozhodnem nerobiť kompromisy s hriechom ani so svetom a nerelativizovať zlo, ktoré mám v sebe i okolo seba. Odmietnem akékoľvek korupčné zmýšľanie a klamstvo.

Bonus: Boh Ti dá zlato. V nebi

Mária

13.04.2020 00:00