Znamenia

Znamenia

Akým znamením bol Jonáš pre Ninivčanov? Bol znamením tým, že im hovoril o tom, čo im Boh chcel zdeliť.

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Ježiš hovoril, že tak, ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, On bude znamením pre nás. Tak, ako Jonáš hovoril to, čo chcel Boh zdeliť ľuďom v Ninive, aj Ježiš bude hovoriť nám to, čo Mu Boh povie. To, čo nám chce Boh cez Ježiša zdeliť.
EvanjeliumLk 11,29-32

Plug and pray: Vďaka ti Ježišu, že si ku mne prehovoril vo Svätom Písme a že ku mne hovoríš skrze Ducha Svätého. Prosím ťa daj, aby som bol ako kráľovná zo Sáby a našiel si čas počúvať ťa. Aby som bol ako Ninivčania a kajal sa na Tvoje kázanie.

V akcii: Požiadaj Ducha Svätého, aby ti ukázal, čo ti hovorí Ježiš. Nemal by si v niečom zmeniť svoje správanie? Ak ti to hovorí, sprav mu radosť a zmeň to 

Titi

24.02.2021 00:00