Projekt: Vianoce!Náš Nebeský Liečiteľ

Náš Nebeský Liečiteľ

Projekt:Vianoce! |

Ľudia, o ktorých sa hovorí v dnešnom evanjeliu, prichádzali k Ježišovi, lebo verili, že ich môže uzdraviť. Aj my prichádzame k Nemu, keď nás niečo trápi, keď sme chorí a chceme, aby nás uzdravil. Čítať ďalej »


Maličkí

Maličkí

Projekt:Vianoce! |

Dnes počúvame, že Ježiš zaplesal v Duchu Svätom, zaradoval sa a vyslovil úprimnú vďaku Otcovi za to, že tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil ich maličkým. Čítať ďalej »


Daj mi ešte minútku

Daj mi ešte minútku

Projekt:Vianoce! |

Dnes nám evanjelium hovorí o tom, ako Ježiš povolal svojich prvých učeníkov a veru, máme sa od nich, čo učiť. V Biblii nachádzame, ako nasledujú Ježiša: Peter s Ondrejom „hneď zanechali siete a išli za ním“ a Jakub a Ján podobne „hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním“. Čítať ďalej »
Zapáľme sa pre Vianoce!

Zapáľme sa pre Vianoce!

Projekt:Vianoce! |

Už po šiesty rok prichádza Laura, združenie mladých s Projektom Vianoce. Ponúka zamyslenia nad evanjeliom dňa doplnené o inšpiratívne videá a obrázky, ktoré vás budú sprevádzať adventom aj tento rok. Za(od)páľme sa pre Vianoce! Čítať ďalej »


RODiná

RODiná

Projekt:Vianoce! |

Mnoho rokov ľudia čakali práve na túto udalosť, že príde dlho očakávaný dar nebies a tým bude narodenie Božieho Syna. V osobe malého dieťaťa ležiaceho na slame, niekde v Betlehemskej maštaľke, prichádza nádej pre človeka. V ňom prichádza spása pre svet. Čítať ďalej »Čím len bude tento chlapec?

Čím len bude tento chlapec?

Projekt:Vianoce! |

Nevídané! Neslýchané! Revolučné! Kto to kedy videl, aby sa syn nazýval menom, ktoré nepatrí nikomu z jeho predkov, aby Alžbeta v takom neskorom veku čakala bábätko, a ešte k tomu aj Zachariáš stratí hlas. Čudné ,,zhody okolností“ v jednej rodine. Čítať ďalej »