Projekt: Vianoce!


,,Kto si ty?“

,,Kto si ty?“

Projekt:Vianoce! |

,,Čo hovoríš o sebe?“ – túto otázku adresovali Jánovi farizeji. Ján mal na ňu aj jednoznačnú odpoveď – vedel, kto je. A ty? Kto si ty? Vieš? Istotne by sme na tieto otázky vedeli nejako odpovedať, otázne však je či pravdivo. Ján mal v tom jasno, ale my v tom často jasno nemáme. Čítať ďalej »


Spoznám ho?

Spoznám ho?

Projekt:Vianoce! |

Po prečítaní tohto evanjelia vo mne ostali rezonovať tieto slová: „Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka.“Ježiš rozpráva o tom, že Boží prorok, posol, ktorého príchod mal byť pre ľudí znamením, prišiel medzi nich a oni ho nespoznali. Čítať ďalej »


Život podľa evanjelia

Život podľa evanjelia

Projekt:Vianoce! |

Aké mám ja postavenie medzi kamarátmi? Som obľúbený, obdivovaný, vtipný, zábavný...? Alebo som skôr ten tichý, nudný, uzavretý pre mnohých z okolia? Evanjelium porovnáva život Jána a Ježiša. Obaja hlásali evanjelium rozličným spôsobom, ale ani jeden ľuďom nevyhovoval. Čítať ďalej »


Zvláštna matematika

Zvláštna matematika

Projekt:Vianoce! |

Podľa štandardnej matematiky dnešným dňom vstupujeme do druhej polovice adventného času. No v evanjeliu dnes Ježiš ponúka akúsi úplne inú matematiku. Ten, čo je menší, je vlastne väčší? Veď to je úplne na hlavu, povieš si. Čítať ďalej »Nezištnosť lásky

Nezištnosť lásky

Projekt:Vianoce! |

Byť malým pre mňa znamená podľa vzoru sv. Terézie z Lisieux, učiteľky Cirkvi, prežívať „slabosť“ pred Pánom. Zostať v pokore, pokoji pred Ním a rýchlo sa navrátiť do Jeho náručia Lásky, nech sa mi stane čokoľvek. Čítať ďalej »


Aké sú moje myšlienky?

Aké sú moje myšlienky?

Projekt:Vianoce! |

Aj dnes sa nás Ježiš pýta – "O čom to premýšľate vo svojich srdciach?“. Niekedy sa stávame veľmi podobní farizejom a zákonníkom. Oni boli pohoršení tým, že Ježiš namiesto uzdravenia tela ochrnutého prehlásil, že uzdravuje dušu – „Odpúšťajú sa ti hriechy.“ Čítať ďalej »Podobáš sa na Ježiša...

Podobáš sa na Ježiša...

Projekt:Vianoce! |

V úvode a v závere dnešného evanjelia sú napísané veľmi podobné veci. Ježiš „chodil, uzdravoval, hlásal, učil, kriesil...“, apoštolom hovorí: „choďte, hlásajte, očisťujte, krieste, vyháňajte...“. Čítať ďalej »


ÁNO pre Jeho vôľu

ÁNO pre Jeho vôľu

Projekt:Vianoce! |

Dnešnú stať z evanjelia si čítame pravidelne každý rok na začiatku adventu. Anjel Gabriel navštevuje Máriu a vedie s ňou dialóg, v ktorom jej zvestuje Božiu vôľu. Máriino pokorné ÁNO otvára cestu spásy – nijaká odpoveď v dejinách ľudstva nebola taká dôležitá ako táto! Čítať ďalej »