Projekt: Vianoce!

Prichádza... Ale kto?

Prichádza... Ale kto?

Projekt:Vianoce! |

Svätý Ján Zlatoústy píše: „Pre Židov to bolo nemalé obvinenie. Títo, čo nemali zrak, prijali vieru len z počutia a oni, čo zrak mali, nedosvedčujú zázraky, ktoré sa diali. A všimni si aj ich túžbu: neprišli len tak, ale s krikom a nežiadali nič iné než milosrdenstvo.“ Čítať ďalej »


Pevné základy

Pevné základy

Projekt:Vianoce! |

Nemusíme byť stavební inžinieri ani architekti na to, aby sme pochopili, že na niečom tak jemnom a povrchnom ako je piesok (nachádzajúci sa zvyčajne na povrchu) sa pevné základy domu postaviť nedajú. Čítať ďalej »
Poďte za mnou

Poďte za mnou

Projekt:Vianoce! |

Predstavme si Ježiša, ktorý práve dnes kráča okolo nás. Uprostred akej situácie nás nájde? Cirkevný otec Remígius píše, že Ježiš videl apoštolov skôr duchovne, než telesne, lebo zhliadol na ich srdcia. Čo by dnes našiel Ježiš v mojom srdci? Čítať ďalej »


Bdejte!

Bdejte!

Projekt:Vianoce! |

Fráza ,,Maj sa na pozore“ sa veľmi často nepoužíva, ale nie raz si ju pamätám od starších – Buď opatrný/á, dávaj si (na seba) pozor. Občas tieto priania zneli z ich strany trochu otravne alebo nedôverčivo (akoby som niečo nedokázala zvládnuť), ale neskôr som ich začala používať aj ja. Čítať ďalej »