Projekt: Vianoce!


Otvor a priprav si srdce

Otvor a priprav si srdce

Projekt:Vianoce! |

Mám veľmi rada Advent, je to obdobie prípravy, očakávania, obdobie ďalšej šance začať inak. Paradoxne, na začiatku cirkevného roka sa hovorí o konci. Evanjelium v nás vyvoláva pocit urgencie, .... zajtra môže byť už neskoro. Čítať ďalej »
Život v plnosti

Život v plnosti

Projekt:Vianoce! |

V Starom aj Novom zákone sa vyskytuje veľa zákonov a proroctiev a priznám sa, že mnohé z nich ani len nepoznám. Tak ako aj naše zákony, tieto nám pomáhajú fungovať v živote, ale na rozdiel od nich sú dokonalé, stále a plné života v plnosti (porov. Jn 10,10). Aj keď je to tak, neženieme sa za nimi ako za inými vecami. Prečo? Hrubá kniha? Musíme rozmýšľať? Čítať ďalej »


Dar z neba

Dar z neba

Projekt:Vianoce! |

Ráno vstaneme a nevieme sa už dočkať večera. Rozžiarený stromček, štedrá večera, množstvo darčekov, farebného papiera, prekvapení a radosti. No v dnešnom evanjeliu počúvame o oveľa väčšej radosti ako o tej, ktorú nájdeme pod stromčekom. Radosti Zachariáša, ktorému sa rozviazal jazyk po narodení syna, o ktorom počatí pochyboval (a preto onemel). Zachariáš spieva svoj Benediktus – Nech je zvelebený Čítať ďalej »


Vydať sa na cestu

Vydať sa na cestu

Projekt:Vianoce! |

Dnes nám evanjelium pripomína ako sa Mária vydala – ponáhľala sa – k Alžbete. Mária – tehotná mladá žena, avšak rozhodnutá naďalej, stále nanovo dávať Bohu „fiat“ vo veľkých i malých veciach. „Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Aj my sme blahoslavení, ak kráčame za Ježišom a naše srdce je odovzdané v dôvere Bohu. Častokrát sa však schovávame vo svojich domčekoch, Čítať ďalej »


Velebím Ťa, Pane

Velebím Ťa, Pane

Projekt:Vianoce! |

Koľko dobrých vecí už v mojom živote vykonal Boh...Pri rozpamätávaní sa mi v mysli stále objavujú ďalšie a ďalšie momenty, kedy som cítila Božiu blízkosť. Či už to boli veľké veci, ktoré pohli životom alebo zdanlivo malé drobnosti, kedy sa aj moje srdce zaradovalo. A jeho milosrdenstvo trvá. Boh je stále so mnou. Čo dobré ma dnes postretlo? Čítať ďalej »


Objavuj čaro jednoduchosti

Objavuj čaro jednoduchosti

Projekt:Vianoce! |

„A blahoslavená je tá, ktorá uverila...“ takto zneli slová Alžbety, keď zazrela Máriu. Denne sa stýkame so stereotypom, často zažívame ťažkosti a hoci veľakrát ani nevieme odkiaľ pochádzajú, stále sa snažíme svojimi vlastnými silami zahnať a vyriešiť všetky problémy. Problém skôr je, koľkokrát si v tomto uponáhľanom svete spomeniem na to, že – aha, veď ja mám Boha. Veľmi málo, ja určite. No Čítať ďalej »


Buď pozdravená, ktorá si plná Božej milosti

Buď pozdravená, ktorá si plná Božej milosti

Projekt:Vianoce! |

„Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou...“ Anjel Gabriel bol majstrom slova – v takej krátkej vete ukryl veľmi veľa. Koľkokrát sme sa modlitbu Zdravas pomodlili a koľkokrát z toho sme si uvedomili hĺbku pozdravu? Vieme, že to, čo hovoríme má moc, že to, čo prehlasujeme o sebe a o druhých má následky? Slová vedia raniť, ale vedia aj budovať. Nechajme sa poučiť anjelom Gabrielom – nech sa naše Čítať ďalej »


Správny čas pre Boha

Správny čas pre Boha

Projekt:Vianoce! |

Dnes som si s jedným dieťaťom čítala ilustrované príbehy z Biblie. Práve tam bolo evanjelium, kde Ježiš vysvetľuje svojim učeníkom, že sa nemajú strachovať o svoj život, však Nebeský Otec sa stará aj o vtáky a ľalie. A či my nie sme viac? Asi sa pýtaš, prečo o tom hovorím, keď si si teraz dočítal iný úryvok z Biblie. Zachariáš a Alžbeta boli verní Bohu. „Obaja boli spravodliví pred Bohom a Čítať ďalej »