Ak si naozaj Boží Mesiáš, tak...

Ak si naozaj Boží Mesiáš, tak...

Často sa stáva, že ľudia čakajú na znamenie, na zázrak, len aby uverili, že Boh existuje a že sa stará. Modlia sa: „Bože, ak existuješ, urob prosím toto...pomôž mi s týmto...“

...no a keď sa to nestane, len mávnu rukou a povedia si, že aj tak neverili, že existuje. Koľkokrát sa to stáva aj nám, ktorí veríme. Prosíme Boha o zázrak, no a keď sa to nesplní podľa našich predstáv, staneme sa smutnými dokonale na to, aby prišiel Zlý a zasial do nás pochybnosti. Boh však naše modlitby splní, hoci nie tak, ako čakáme. Tak splnil aj slová vojakov a zachránil sa...no až na tretí deň. Lebo Boh je tvorcom zázrakov, plní naše túžby a potreby. Treba si však uvedomiť, že On nič nerobí polovičato, a keď vďaka Jeho všemohúcnosti vie, že je možnosť, ako splniť našu prosbu oveľa lepšie, ako sme si to vysnívali my, tak to urobí. K tomu však potrebujeme dve vlastnosti lotra na kríži. Pokoru priznať si, že ani my, ani naše prosby nie sú tak dokonalé, ako je Boh. A dar múdrosti, aby sme poznali, že Boh naozaj je všemocný, vníma všetky naše prosby a nikdy na nás nezabúda.

Plug and Pray: Nebeský Otec, prosím, pomôž mi byť pokorným a verným Tebe. Daj, aby som silou svojej lásky k Tebe zaháňal všetky pochybnosti o Tvojej sile a starostlivosti o mňa. Daruj mne a všetkým mojím blízkym dar odovzdanosti, aby sme sa nebáli zverovať Ti naše najhlbšie túžby s vierou, že sa o nás postaráš najlepšie ako vieš. Amen

V akcii: Zamysli sa nad tým, čo je teraz, v tomto momente, tvoja najväčšia túžba. S pokorou o to popros nášho milostivého Boha a úplne mu to odovzdaj. Popros ho aj o silu prijať to, že to možno nesplní tak, ako si to praješ ty.

Bonus: ...aj keď nevidím, hneď víťazstvo, chcem v smelej dôvere, kráčať vo viere v Teba, Pane 

 

 

Emma

24.11.2019 00:00