Blahoslavený ten, ktorý sa nepohorší

Blahoslavený ten, ktorý sa nepohorší

Ján posiela dvoch svojich učeníkov za Ježišom s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Môže sa nám zdať, že Ján je už unavený z čakania na Mesiáša, ktorý má prísť zachrániť Izrael spred Rímskej okupácie

Možno pociťuje zúfalosť, cez ktorú nevidí, čo sa pred ním deje. Častokrát sa aj my snažíme napasovať Ježiša do našich predstáv: toto keď budem mať, budem šťastná/ý, toto keď sa stane, už sa naozaj zmením. Každý si tu môžeme vložiť tú svoju predstavu/škatuľku. Ale Ježiš nás pritom pozýva oveľa ďalej ako sú naše predstavy o šťastí. Vo chvíľach, keď sme zúfalí, On práve vtedy koná zázraky! A nie jeden. Vo chvíľach, keď už nevieme ako ďalej a zaoberáme sa len sebou, zabúdame pozerať Ježišovi do tváre a počúvať, čo nám hovorí. On je ten, ktorý sa postará. Stačí len veriť.

Evanjelium: Lk 7, 19-23

Plug and Pray: Ježiš, vďaka Ti, že si tu dnes so mnou prítomný. Vďaka Ti za každý zázrak, aj ten, ktorý som si nevšimla/ol. Prosím Ťa, pomôž môjmu srdcu, aby Ťa videlo z tváre do tváre a spáľ v ňom všetko, čo tomu bráni. Amen

V akcii: Ježiš je dnes s tebou. Pozri Mu do tváre a pocíť, ako sa na teba usmieva a miluje ťa.

Bonus: Ty si Pane, stále pri mne

Toto zamyslenie si môžete vypočuť v podcaste

Džejna

16.12.2020 00:00