Boh hovorí! Ignorujem ho?

Boh hovorí! Ignorujem ho?

Čo chcel Boh povedať sv. Jánom Krstiteľom? Chcel ľudí pripraviť, chcel im cez neho povedať, aby sa kajali a postili.

V dnešnom evanjeliu sa zákonníci zdajú, akoby vedeli o tom, že Ján bol naozaj od Boha a to, čo hovoril, hovoril cez neho Boh, ale nemohli to pred ľuďmi priznať, lebo sami ho nepočúvali. Aj v našom živote sú isté signály, cez ktoré nám Boh chce povedať, čo by sme mali robiť, ako si vybrať, čo je jeho vôľa. Neignorujem ju? Netvárim sa, že nič nepočujem? Boh chce pre nás naozaj to najlepšie, nebojme sa oddať jeho vôli, aj keď sa na prvý pohľad bude zdať zlá alebo neprajná.

Evanjelium: Mt 21, 23 – 27

Plug and play: Pane, vďaka ti za všetky situácie a veci, cez ktoré ku mne hovoríš, za tvoju vôľu, vďaka ktorej viem, čo je pre mňa najlepšie. Daj mi prijať ju, aj keď mi to nebude pohodlné, nebude mi to vyhovovať. Daj, aby som vedel vyjsť zo svojej komfortnej zóny a plniť tvoju vôľu všade tam, kam ma pošleš.

V akcii: Dnes buď vnímavý na Boží hlas v tvojom vnútri a skús prekonať sám seba ak ti bude hovoriť niečo, čo ti práve nevyhovuje.

Bonus: Nech sa stane jeho vôľa.

Martin

16.12.2019 00:00