Božia múdrosť

Božia múdrosť

V podobenstve o dvoch staviteľoch je na prvý pohľad jeho obsah jasný – múdry muž stavia svoj dom na skale a hlúpy na piesku.

Medzi týmito dvoma mužmi nie je vlastne žiaden rozdiel, obaja stavajú dom, vytvárajú pre seba a svoju rodinu isté zázemie. Avšak jeden ho stavia na pevnom základe viery, nádeje, lásky, Božích prisľúbení, dôvery, a druhý na labilnom základe svojho strachu, nedôvery a namyslenosti.

,,Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane, Pane‘, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 7,21) Táto myšlienka z dnešného evanjelia je kľúčom k čnosti múdrosti akú mal múdry staviteľ. Staviam svoj dom z lásky alebo strachu? Počúvam inštrukcie k stavbe od svojho Majstra alebo idem do toho svojhlavo? Aj my si staviame dom, vytvárame si rôzne názory, rozhodujeme sa, budujeme rôzne vzťahy. Toto všetko spolu s množstvom iných vecí nás formuje a pretvára. Sme však múdri stavitelia alebo hlúpi? 

Evanjelium: Mt 7, 21. 24 – 27

Plug and Pray: Pane, buď vôľa tvoja aj keď je iná než tá moja, buď všetko, čo chceš ty!

V akcii: Skús sa dnes opýtať sám seba aspoň v jednej situácii: Je toto rozhodnutie to, čo chceš ty, Ježiš?

Bonus: Buď vôľa tvoja 

Podcast: https://anchor.fm/laura-zdruenie-mladch/episodes/2--12--Boia-mdros-e1arhcu 

 

Laura

01.12.2021 20:53