Božia sila milosti prichádza do pokorného srdca

Božia sila milosti prichádza do pokorného srdca

Otvára ma pre nový vzťah s Pánom a pre správne postoje srdca, kde môže On vstúpiť.

V novom vzťahu s Bohom, čiže s Otcom, ktorý mi ponúka Ježiš, už neexistuje zákon, vonkajšie predpisy, ktoré má človek dodržiavať, ale prijatie a uskutočnenie lásky podobnej Jeho. V kresťanstve nejde v prvom rade o morálku, ale o mystiku!!! Ježišov Boh nevládne nad ľuďmi ustanovením zákonov, ktoré majú dodržiavať, ale tak, že im odovzdá tú istú vnútornú silu, toho istého Ducha, ktorí nás robí schopnými štedro milovať natoľko, nakoľko sa my Jeho láske vierou otvárame v každodennej modlitbe.

Plug and Pray:  Pane, koľko času vo svojom srdci, myšlienkach, trávim zbytočným pochybovaním, nedôverou, že tvoja Láska je na prídel podľa zásluh..

V akcii: Nebudem klesať na mysli, ak sa mi niečo nepodarí, zlyhám, zakopnem… Po každom páde chcem utekať do Božieho náručia, lebo viem, že oveľa viac potrebujem dôveru v jeho uzdravujúcu lásku ako môj výkon či falošnú pokoru, ktorá sa snaží si Jeho lásku zaslúžiť.

Evanjelium: Lk 1, 46-56 

Bonus: Svätá Terézia z Lisieux - milosrdenstvo pre všetkých

Sloník

22.12.2017 00:00