Buď pozdravená, ktorá si plná Božej milosti

Buď pozdravená, ktorá si plná Božej milosti

„Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou...“ Anjel Gabriel bol majstrom slova – v takej krátkej vete ukryl veľmi veľa. Koľkokrát sme sa modlitbu Zdravas pomodlili a koľkokrát z toho sme si uvedomili hĺbku pozdravu? Vieme, že to, čo hovoríme má moc, že to, čo prehlasujeme o sebe a o druhých má následky? Slová vedia raniť, ale vedia aj budovať. Nechajme sa poučiť anjelom Gabrielom – nech sa naše slová v tieto predvianočné dni uberajú cestou Lásky.

Plug and Pray: Nauč ma, Pane, ovládať svoj jazyk, nech moje slová hovoria o Tebe. Nech slovom žehnám a budujem lepší svet. Milá Mária, daj, aby som dokázal žiť podľa Tvojho príkladu.
 
V akcii: Predtým ako niečo poviem, popremýšľam o tom. Budem sa snažiť slovom viac hladiť ako ničiť.
 
Evanjelium: Lk 1, 26-38
 
 
Lucy

Laura

20.12.2018 06:40