Dar z neba

Dar z neba

Ráno vstaneme a nevieme sa už dočkať večera. Rozžiarený stromček, štedrá večera, množstvo darčekov, farebného papiera, prekvapení a radosti. No v dnešnom evanjeliu počúvame o oveľa väčšej radosti ako o tej, ktorú nájdeme pod stromčekom. Radosti Zachariáša, ktorému sa rozviazal jazyk po narodení syna, o ktorom počatí pochyboval (a preto onemel). Zachariáš spieva svoj Benediktus – Nech je zvelebený Pán... Tento spev sa nesie Štedrým dňom a upriamuje nás na predchodcu Pána – Jána Krstiteľa. Na Štedrý deň si Benediktusom pripomíname narodenie Jána Krstiteľa, ktorý pôjde pred tvárou Pán, pripraví mu cestu a poučí jeho ľud o spáse... Úderom polnoci bude cesta pripravená a nás navštívi Vychádzajúci z výsosti. Navštívi nás, aby zažiaril tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriamil na cestu pokoja. Nezabudnime na Dar, ktorý príde až po všetkom šušťaní a lesku. Dar, ktorý sa nám pred dvetisíc rokmi daroval v betlehemskej jaskynke prostredníctvom skromnej dievčiny z Nazareta. Dar z neba. Ježiš.

Evanjelium: Lk 1, 67-79
 
Plug and Pray: Bože, buď zvelebený, že si nás navštívil a neustále navštevuješ vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Osloboď nás od našich nepriateľov a preukáž nám svoje milosrdenstvo, aby sme ti bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred tvojou tvárou po všetky dni nášho života. Ježišu, upriam naše kroky na cestu pokoja!
 
V akcii: Keď budeš kráčať na polnočnú svätú omšu, pomodli sa Benediktus z dnešného evanjelia.
 
 
Zuz

Laura

24.12.2018 07:35