Hľa, služobnica Pána

Hľa, služobnica Pána

Anjel dnes prichádza k Márii a zvestuje jej, že bude Božia Matka. Povedali by sme si, asi troška škrt cez rozpočet:

Mária sa plánovala vydať za Jozefa, mať spolu s ním rodinu. A z ničoho nič je zatônená Duchom Svätým a počne Božieho Syna. Mária nevedela, čo sa ďalej bude diať v jej živote, ale verila! My máme tiež často plány, kam pôjdeme, čo budeme robiť, koľko budeme mať detí, áut a psov, kam budeme jazdiť na dovolenky... A stačí náznak zmeny v našich plánoch a už sa rúcame ako domček z karát. Padne nám zaťažko povedať si Máriino: „Hľa, služobník/služobnica Pána, nech je tak, ako si povedal Ty, Pane!“

Plug and pray: Pane, nauč ma prosím hovoriť Ti áno za každých, aj mne rozum obchádzajúcich, okolností. Viem, Bože, že Ty si dobrý a miluješ ma, preto stojíš pri mne a čakáš na moje áno, aby som Ti dovolil niesť kríž spolu so mnou. Tak príď, Pane Ježišu, verím Ti.

V akcii: Ak sa stane niečo neočakávané, nepríjemné a budem musieť zmeniť všetky svoje plány skúsim do toho pozvať Máriu, aby mi pomohla povedať áno a veriť. 

Evanjelium: Lk 1, 26-38

Bonus: Skúsme napriek neznalosti budúcnosti veriť. Tak, ako Mária...

Lucy

20.12.2017 00:00