Ján sa bude volať.

Ján sa bude volať.

Ľudia o Alžbete vedeli, že je neplodná, a preto keď sa dozvedeli, že čaká dieťa, stali sa sami svedkami Božej milosti. Meno Ján, ktoré dieťaťu rodičia dali, sa prekladá aj ako „Božia milosť“.

V dnešnom Evanjeliu máme možnosť vidieť rôzne situácie alebo pocity, ktoré prežívame aj dnes. Na jednej strane sú to beznádej, strach, strata dôvery, strata schopnosti komunikovať, ale na druhej strane sú Božie milosrdenstvo, požehnanie, dôvera, vnímanie Ducha Svätého a prijímanie Božej vôle.

Nestrácajme nádej a dôveru v Božie milosrdenstvo a snažme sa zachytiť podnety Ducha Svätého. Aj v zdanlivo beznádejnej situácii vždy môžeme nájsť východisko, ktoré možno mnohých ľudí prekvapí. Práve cez ťažké momenty chce Boh posilniť našu vieru. Hneď po tom, ako sa Zachariášovi rozviazal jazyk, prehovoril a velebil Boha. Nezabúdajme na vďačnosť a nebojme sa o zázrakoch, ktoré v našom živote koná Boh, hovoriť aj svojmu okoliu.

Evanjelium: Lk 1, 57-66

Plug and pray: Pane Ježišu, prosím Ťa, aby si ma spravil citlivým na vnuknutia Ducha Svätého. Viem, že Ty si nad všetkým, čo sa deje v mojom živote, odovzdávam sa ti celý s trápeniami aj radosťami, ktoré každý deň prežívam. Amen.

V akcii: Dnes sa zamyslím nad tým, akým som prorokom ja, ako sa viem radovať a velebiť Boha. Ako by som mohol zlepšiť obraz o Bohu a o viere, ktorý dávam svojmu okoliu?

Bonus: Komentáre cirkevných otcov

Martin

23.12.2019 00:00