Jasličky verzus kríž

Jasličky verzus kríž

Včera sme oslavovali narodenie malého Ježiška, dnes si pripomíname smrť prvého mučeníka – svätého Štefana. Nie je to čudné, chyba? Prečo nám Cirkev predkladá uprostred radosti a vianočnej idylky utrpenie a smrť?

V našom kostole som jeden rok presne na tento sviatok zbadala v jednom pohľade jasličky s Ježiškom a nad nimi kríž s ukrižovaným Ježišom. Paradox. Tých je naša viera plná. A vtedy som si uvedomila, že jasličky a kríž majú k sebe veľmi blízko, že jasličkami sa začalo niečo, čo vyvrcholilo na kríži. Že drevo jasličiek sa neskôr (z)mení na drevo kríža. Že Štefan ako prvý svedok svedčil o Ježišovi – svojou krvou. Svedčil o tom, že Kristus je naozaj Boží Syn. A my si v tieto dni pripomíname práve to, že Ježiš, Boží Syn, prišiel na zem v ľudskom tele, aby nás vykúpil a daroval nám večný život. Túžime po ňom? Túžime po večnosti? Je celý náš život prípravou na neprestajnú slávnosť v nebeskom kráľovstve? Veď sme predsa stvorení pre večnosť!

Evanjelium: Mt 10, 17 – 22

Plug and Pray: Pane, ďakujem ti za to, že si prišiel medzi nás v ľudskom tele, aby si začal dielo spásy a daroval nám večný život. Prosím ťa, daj, aby som bol neustále zahľadený do večnosti, do teba, Ježišu, a tak miloval svojich bratov a sestry, slúžil tebe, šíril tvoje kráľovstvo a napokon sa mohol s tebou radovať v nebeskom kráľovstve.

V akcii: Pomodlím sa sám, počas svojej modlitby, pomaličky, Apoštolské vyznanie viery, aby som sám pred sebou nahlas vyznal, v čo verím, čo vyznávam.

Bonus: My sme ten dôvod prečo! 

Zuz

26.12.2019 00:00