Jozef, muž viery

Jozef, muž viery

Evanjelium: Mt 1, 18-24


S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.

Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov."

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka:

"Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade znamená: Boh s nami.

Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.


Zamyslenie: Keď si predstavím celú situáciu dnešného evanjelia, to ako sa musel Jozef preľaknúť, cítil možno aj krivdu od Panny Márie, no jeho láskavé srdce zvíťazilo a radšej ju chcel prepusiť bez potupy. A jeden šok nestačil, druhý príde priamo z neba - oznámenie počatia z Ducha Svätého a zároveň výzva k  poslaniu. A tu si uvedomím, akú veľkú dôveru mal sv. Jozef, ako dokázal byť služobníkom pre budúceho Mesiáša, s akou odovzdanosťou a pokorou prijíma túto rolu a verne kráča s Máriou.


Plug and pray: Jozef, ty si veľkým mužom viery, odvahy a odovzdanosti do Božej vôle. Prosím, oroduj za mňa u Ježiša, nech ma posilňuje v týchto čnostiach, aby som plnil ako ty, Božiu vôľu.
 

V akcii: Dnes si nájdem 15 minút a porozprávam sa s Bohom: kam posielaš mňa ? Moje srdce je ochotné.
 

Bonus: SVÄTÝ JOZEF 

Podcast: https://lnk.sk/bu57 

 

 

Paula

 

 

Laura

17.12.2021 21:45