Koho prinášam so sebou?

Koho prinášam so sebou?

Evanjelium: Lk 1, 39-45


V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji.

Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.

Vtedy zvolala veľkým hlasom: "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.

Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?

Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.

A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán."


Zamyslenie: Mária neváhala a šla pomôcť Alžbete. Aj napriek tomu, že to bola dlhá cesta a ona sama bola tehotná. Prišla za Alžbetou a priniesla do jej domu Pána. 


Aj my často chodíme na návštevy ku rodine alebo k priateľom pri príležitostiach, ktoré sú veselé, smutné, alebo iba tak. Ako chodíme na tieto návštevy? Pripravíme sa, slúžime a prinášame Ježiša? Alebo prinášame nepokoj, či povrchné rozhovory, prípadne ani nevieme, že sme na návšteve, lebo sa venujeme mobilu?


Plug and Pray: Pane, chcem ťa priniesť so sebou kamkoľvek dnes pôjdem.


V akcii: Zamyslím sa nad svojou poslednou návštevou (alebo rozhovorom), na ktorej som bol a skúsim si povedať, v čom by mohla byť tá nasledujúca lepšia z mojej strany.


Bonus: HYMNA STRETNUTIA MLADÝCH S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM 


Martin 

Laura

18.12.2021 21:47