Kto je naozaj Ježiš Kristus?

Kto je naozaj Ježiš Kristus?

Každý z nás to pozná. Vždy bude v našom okolí existovať ten jeden človek, ktorého počúvame iba preto, že cestujeme spolu v autobuse. ,No to, čo nám hovorí, ide veľmi rýchlo jedným uchom dnu a druhým von.

Spätne si však hovorím, že sa aspoň cítil vypočutý. Je to tak naozaj? Dnešné evanjelium taktiež skúša našu pozornosť a záujem o to, kto vlastne bol Ježiš Kristus. On nás pozná lepšie ako my samých seba a napriek tomu stále trpezlivo čaká na rozhovor s nami. Na naše sťažnosti, ale aj radosti. A my za ním väčšinou utekáme, až keď naša situácia horí. Vieme, kto je naozaj Ježiš Kristus?

Evanjelium: Mt 1, 1-17

Plug and Pray: Pane, prosím ťa, aby som ťa poznával každým dňom a každou chvíľou svojho života lepšie a lepšie. Daj, aby môj vzťah s tebou svietil pre tých, ktorí nepoznajú tvoju lásku.

V akcii: Nájdi si dnes počas dňa chvíľu pre úprimný rozhovor s Ježišom o tom, ako sa cítiš. Skús nielen hovoriť, ale aj počúvať. :)

Dnešné zamyslenie si môžete vypočuť aj v podcaste

Laura

17.12.2020 00:00