Lebo Bohu nič nie je nemožné!

Lebo Bohu nič nie je nemožné!

Evanjelium: Lk 1, 26-38 

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret,

 k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou."

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca."

Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?"

Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné."

Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel.

   

Zamyslenie: „Zdravas´, milosti plná, Pán s tebou.“ Toľkokrát tieto slová vyslovíme a zopakujeme, no zamýšľali sme sa nad ich hodnotou? Mária, obyčajné dievča, ktorá žila bežné medziľudské vzťahy v rodine a spoločnosti. Pracovala, pomáhala a prekonávala prekážky, ktoré priniesli životné okolnosti. Pomedzi to všetko si nachádzala čas na hlboké spojenie so svojím Stvoriteľom. Dôkazom toho je pokorné prijatie odkazu, ktorý jej anjel v danom momente zvestoval. Možno si v tej chvíli ani nevedela predstaviť, čo všetko prinesú vyslovené slová „Staň sa!“, ale dokázala prijať prísľuby a uchovávať ich vo svojom srdci v dôvere dokonalého plánu. Boh zároveň prináša radostnú zvesť aj do domu Alžbety, s ktorou môže Mária intenzívnejšie zdieľať radostné, ale aj nepochopiteľné chvíle plynúce z daru materstva. Týmito milostivými okamihmi sa ešte viac prehlbuje jednota. V týchto chvíľach ľudstvo dostáva novú nádej, pretože Mária dostáva dôležitú úlohu v Božom pláne sveta. Stáva sa Matkou nás všetkých, blízkou Matkou všetkých národov.   

Plug and pray: Mária, ako často vybočujem zo správnej cesty za Ježišom. Pomôž mi v tomto kráčaní, pomôž mi viac si uvedomovať, že ty chceš byť blízko mňa, mojej rodine, rovesníkom, ale aj nášmu národu. Skry ma pod svoj ochranný plášť a uč ma prijímať životné okolnosti v dôvere. 

V akcii: V krátkej strelnej modlitbe oslov svoju Matku, povedz jej o svojich ťažkostiach, zdieľaj radosti, popros ju, aby ti pomohla prehĺbiť vzťah s Ježišom. 

Bonus: Zdravas Mária milosti plná“

Podcast: https://lnk.sk/ejb2

Veronika

Laura

19.12.2021 21:55