Neboj sa plánu, ktorý mám s Tebou.

Neboj sa plánu, ktorý mám s Tebou.

Z evanjeliových veršov mi zarezonovali slová, ktoré ponúkajú jeden z návodov ako žiť väčšiu hĺbku týchto dní. Vernosť Panny Márie, tak vzácna a potrebná. Aké je náročné nasledovať jej príklad hlavne v čase, keď sa veci dejú inak, ako sme si predstavovali.

Aké je náročné nasledovať jej príklad hlavne v čase, keď sa veci dejú inak, ako sme si predstavovali. Potlačiť obavy a bezvýhradne dôverovať Božiemu plánu, si vyžaduje odovzdanosť i veľkú dávku odvahy. Pokiaľ sa rozhodneme vybrať touto cestou, určite stretneme mnohých ďalších, ktorých príklad nás povzbudí k vytrvalosti a tomu, že vernosť sa dá žiť. Svedčí o tom aj postava Jozefa, u ktorého chcem dnes vyzdvihnúť aj jeho spravodlivosť. Odhodiť egoizmus a vnímať potrebu druhých, nám pripomína aj adventný čas. Pokoriť sa a mať v mysli slová: „zapáčiť sa viacej Bohu ako ľuďom“. Evanjelium nám dnes ale pripomína aj výrok: Neboj sa! Neboj sa žiť to, čo ti našepkáva Duch Svätý, neboj sa kráčať proti prúdu, neboj sa plánu, ktorý pre teba/mňa pripravil Pán. Nech nám v kráčaní stále znie Emanuel, veď Boh je predsa neustále s nami. 

Evanjelium: Mt 1,18-24

Plug and Pray: Pane, prosím daj, aby sme v tomto vzácnom čase znova otvorili svoje srdcia, ponúkli svoje dlane či nemotorné ústa a prijali, že aj ja môžem byť nástrojom tvojho vznešeného plánu pre tento svet. 

V akcii: Skús sa dnes stíšiť, načúvať Duchu Svätému a vykonať niečo pre seba/druhých, čo bude predstavovať položenie tehličky v tvojom novom budovaní sa. 

Bonus: Je čas na nás, lebo On chce žiť v nás

Dnešné zamyslenie si môžete vypočuť v podcaste

Varonika

18.12.2020 00:00