Nezištnosť lásky

Nezištnosť lásky

Byť malým pre mňa znamená podľa vzoru sv. Terézie z Lisieux, učiteľky Cirkvi, prežívať „slabosť“ pred Pánom. Zostať v pokore, pokoji pred Ním a rýchlo sa navrátiť do Jeho náručia Lásky, nech sa mi stane čokoľvek.

Často pod plášťom zbožnosti, založenom na dosahovaní výsledkov, hľadáme skôr seba samých. Až kríza v živote nás mnohých naučí brať vážne naše človečenstvo. Prijatím svojej slabosti sme dokázali odovzdať svoj život Božiemu milosrdenstvu. Vďaka pokornému pohľadu na seba samých sme objavili istotu, že ľudské srdce túži po Božej láske, ktorá neočakáva ľudské výkony, ale úprimnú detskú dôveru, a že AŽ v spojení s láskou k Bohu a k blížnym sa ľudský život stáva skutočne plodným.

Tomu sa často naše vnútro bráni. Chceme byť sebestační a svoju slabosť zakrývame, i sami pred sebou, lebo si „zle domýšľame“, že nám naše chyby odopierajú Jeho lásku. Týmto postojom sa sami vylučujeme z Božieho života!

 

 

Evanjelium: Mt 18, 12 – 14

 

Plug and Pray: Otvoriť sa milosti pomocou očisťovania srdca je hlavným bodom duchovného života. Čo všetko v mojom srdci, mysli nosím, je mojím Bohom – nepokoj, strach, nedôvera, pýcha... :(

 

V akcii: Dovoľ LÁSKE, aby Ťa našla v pokore a dôvere tam, KDE SI a KTO SI... A zažiješ MILOSRDENSTVO. NEBOJME SA SVOJEJ SLABOSTI ☺, lebo ona najviac priťahuje MILOSŤ do nášho života.

 

Bonus: Podobenstvo o stratenej ovci. 

Sloník

12.12.2017 00:00