(Moje meno), v krajine zázrakov

(Moje meno), v krajine zázrakov

Aj takto nejak môže vyzerať tvoj rozhovor s Ježišom:

Ježiš si ťa zavolal a povedal ti: „Ľúto mi je ľudí, ktorí ma nevedia nájsť, sú hladní po láske.“

Ty si povedal/a: „A čo ja s tým mám? Pane, veď nemám síl. Ako môžem ukázať Lásku ostatným? Ako?“

Ježiš sa ťa opýtal: „Aké dary  a obety máš?“  Odpovedal/a si: „Nie je toho veľa.“

Potom Ježiš vzal všetko, čo si ponúkol/la a dával zástupom. A zástup videl, uveril a zažil zázrak.

Aj ty sa často pýtaš Ježiša podobné otázky? Ako to mám spraviť? Kde  vezmem síl? Dôveruj Bohu a uvidíš, čo sú zázraky. Uvidíš nasýtený zástup aj 7 plných košov odrobín. A ešte oveľa väčšie veci. Nemysli si, nielen Alica bola v krajine zázrakov. Aj ty si :)

Plug and pray:

Pane Ježišu, prosím Ťa, daj mi odvahu vytrvať a premieňať začiatočné otázky strachu „ako? na výzvu „Idem Ja!“, aby som aj ja mohol/a žiť v krajine zázrakov.

V akcií:

Dnes večer  skúsim nájsť aspoň jeden zázrak, ktorý Boh spravil skrze mňa. Pri ktorom ukázal Lásku. (alebo pri ktorom bola preukázaná Láska mne).

Bonus:

A aj napriek mnohým otázkam „ako“ sa dá spraviť „niečo“

Evanjelium na dnešný deň: Mt 15, 29-37

 

Lucia Ch.

05.12.2012 00:00