Oči, ktoré nevidia, čo vidíme my...

Oči, ktoré nevidia, čo vidíme my...

Vzťah detí so svojim otcom je jedinečný. Neexistuje na svete taký vzťah, ktorý by mohol nahradiť lásku otca k svojmu synovi alebo dcére. Evanjelista Lukáš nám hovorí o tomto vzťahu ako o úplnom naplnení lásky. „Môj Otec mi odovzdal všetko.“

Boh Otec natoľko miloval svojho jediného Syna, že mu odovzdal všetko, čo mal a mohol. Čo ale znamená to slovo „všetko“ ? Je to jednoduché. Náš milovaný Otec mu odovzdal, všetko, čo mal a teda všetko, čo za sedem dní pri stvorení sveta utvoril. Odovzdal mu nás, naše trápenia, starosti, ale aj radosti a nádeje, lebo vedel, že Ježiš ich naplní a vykúpi o nejaký čas na kríži. Odovzdal mu to preto, lebo chcel. Dal mu všetko z lásky – leboho miloval a vedel, že Ježiš to odovzdá nám – svojim milovaným deťom. A jemu sa to tak páčilo, lebo sme jeho maličkí.

A na druhej strane, my sami sme jeho deťmi. On sám nám pri prijímaní Eucharistie odovzdáva všetko, a to seba samého, lebo nás miluje a verínám, že prostredníctvom neho samého vykúpime ako Ježiš starosti a radosti našich blížnych. Možno iba úsmevom, či milým slovom...

Plug and pray: Otče, ty si všetko skryl pred rozumnými a múdrymi a odovzdal si to svojmu Synovi a on to zjavil nám, maličkým. Prosím Ťa, daj, nech dokážeme počuť a vidieť teba vo všetkom a skrze Ježiša to zjaviť očiam, ktoré nevidia, čo vidíme my. 

V akcii: Dnes sa pokúsim na svet pozerať očami lásky a ukážem konkrétnym spôsobom, čo mi zjavil Otec. Usmejem sa alebo len tak pomôžem. Dnes budem ľudom ukazovať lásku.

Evanjelium: Lk10,21-24

Bonus: Usmej sa na druhého, usmej sa na život

Veruš

05.12.2017 00:00