Odzrkadľovať Ježiša

Odzrkadľovať Ježiša

Evanjelium: Mt 9, 35- 10, 1. 5a. 6-8

A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.

Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera.

Vtedy povedal svojim učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo.

Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu."

 Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.

Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: "K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela!

Choďte a hlásajte: "Priblížilo sa nebeské kráľovstvo."

Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.


Zamyslenie: Keď toto čítame, tak možno máme pocit, že sa nás to až tak netýka. Že Ježiš ako robotníkov, myslí kňazov a nás do toho nič. Keď sa ale človek nad tým čítaním hlbšie zamyslí , uvedomí si, čo ak Ježiš hovorí práve o mne? Čo ak chce, aby som sa snažil žiť tak, aby druhí videli vo mne jeho  a začali ho tiež nasledovať? Je to ťažké, ale nie nemožné.

Plug and pray: Pane, aj ja chcem byť tvojím robotníkom!! Daj mi, prosím, silu, aby som dnes cez svoje skutky odrážal tvoju prítomnosť. Amen

V akcií: Dnes sa budem snažiť cez svoje skutky odzrkadľovať Ježiša.

Bonus: https://youtu.be/Ir95jaK4OM

Podcast: https://lnk.sk/aml0

Anna

Laura

03.12.2021 21:04