Otvor a priprav si srdce

Otvor a priprav si srdce

Mám veľmi rada Advent, je to obdobie prípravy, očakávania, obdobie ďalšej šance začať inak. Paradoxne, na začiatku cirkevného roka sa hovorí o konci. Evanjelium v nás vyvoláva pocit urgencie, .... zajtra môže byť už neskoro.

Podobne ako v období pôstu si máme pripomenúť našu pominuteľnosť. Dnes, keď zapaľujeme 1. adventnú sviečku, myslime na to, že máme možnosť začať odznova, upratať si v srdci, uvedomiť si, že BOH príde ako Dieťa na svet, aby nám otvoril nebo. Sme pripravení aj my? Žijeme svoj život zmysluplne? Žijeme pre božie kráľovstvo? Žijeme tak, že si všímame potreby druhých? Vnímame znamenia čias? Máme na výber, buď budeme tí, ktorí vedia, že sa “niečo deje”, alebo budeme v skupine, ktorá je tak zahľadená do seba, že si nevšíma, že sa “vôbec niečo deje”. Buďme v prvej skupine ako Noe, stavajme si koráb dobrých skutkov, obety, pôstu, modlitby a lásky, prejavenej v pomoci blížnym, ... pripravme sa. Teraz je náš čas!

EvanjeliumMt 24, 37-44

Plug and pray: Drahý Ježiš, otvor a očisťuj naše srdcia, aby boli pripravené na tvoj príchod. Daj nám silu prežívať skutočný Advent vnímaním svojho vnútra a všímaním si potrieb našich bratov a sestier.

V akcii: Pripravme si dnes srdce na príchod nášho Spasiteľa. Možno sv. spoveďou, možno návštevou chorých alebo pomocou mamke v kuchyni. Dajme si tieto 4 týždne záväzok, že budeme žiť život božích detí a prejavovať to naplno v konkrétnych skutkoch.

Bonus: Na minútku, prosím: "Bdejte!"

Paula

01.12.2019 00:00