Príbeh, ktorý nepoznáme

Príbeh, ktorý nepoznáme

V dnešnom evanjeliu čítame o jednom veľkom finiši. Podobá sa to na krátke video cyklistických pretekov tesne pred cieľovou páskou. Bum!Anjel, vyslyšaná modlitba, radosť a plesanie.

Zachariáš si z reakcie „uteč alebo bojuj“ vybral tú druhú možnosť: ostal, vypočul si, viedol dialóg s anjelom a namietal mu (to je odvaha!). Ak by si vybral „uteč“, nič z toho by som tu nepísala nielen ja, ale ani evanjelista Lukáš. Ale ako si Zachariáš a Alžbeta žili pred tým? Na jednej strane hanba a osobné trápenie ženy, ktorá nemohla počať dieťa, na strane druhej spravodlivosť a bezúhonnosť pred Bohom.

Plug and pray: Tato, pomôž mi byť spravodlivým. Bezúhonným. Pomôž mi zľaknúť sa. Neutiecť. Vypočuť si. Odpovedať i namietať. Žasnúť a diviť sa. Pomôž mi byť… a veriť na finiš!

V akcii: Uvedom si, že príbehy šťastných a požehnaných ľudí, ktorým občas závidíš, majú svoj príbeh, ktorý nepoznáš. Tak ako je tvoj život ešte nespoznaný pre iných…

Evanjelium: Lk 1, 5 – 25

Bonus: Zaostri na iných, zaostri na seba. 

Maťka

19.12.2017 00:00