Rodina

Rodina

Dnes čítame o rodokmeni Ježiša Krista. Toto evanjelium sa nám možno nezdá príliš inšpiratívne, avšak skrýva v sebe viac ako by sa nám mohlo zdať. Každý má svoj rodokmeň a nikto z nás si ho nevyberá, ako si nevyberá rodinu, do ktorej sa narodí. Možno by si predpokladal, že v rodine Ježiša Krista sa budú nachádzať „svätí“ ľudia a v živote neurobili nič za čo by si svätosť zaslúžili. Opak je však pravdou. Je tam Dávid, ktorý aj napriek svojej odvahe a pokore a rozhovorom s Bohom zabil svojho priateľa. Je tu aj prostitútka Ráchab. A vymenúvaním hriešnikov v rodokmeni Ježiša Krista by sme mohli pokračovať ďalej. Každý z členov Ježišovho rodokmeňa bol hriešny. Práve do takejto rodiny sa narodil Ježiš – Spasiteľ sveta, aby „svojich“ zmenil, priniesol im nový zmysel života. Skús dnes vpustiť Ježiša aj do Tvojej rodiny, do Tvojho osobného života, aby pretvoril všetko hriešne v ňom na sväté.

Plug and pray:
Ježišu, Ty si prišiel na tento svet aj kvôli mne. Vkročil si aj do môjho života, aby si ho mohol pretvoriť a posvätiť. Prosím ťa, daj mi otvorené srdce, aby som Ťa vedel lepšie prijať.
 
V akcii:
Dnes sa pokúsim spojiť s niekým z rodiny, s kým som dlho nebol, kto by potreboval moju pomoc, kto potrebuje slová povzbudenia. Ak Ti je ťažko vybrať niekoho z rodiny, skús si vybrať spomedzi svojich kamarátov, resp. známych.
 
Evanjelium: Mt 1, 1-17
 
Bonus:
 
Lucia

Laura

17.12.2018 13:42