Senzácia verzus viera

Senzácia verzus viera

Tento príbeh stojí tak trochu na senzácii. Celá piata kapitola je ako keby sme otvorili bulvárne noviny toho času. Vážne, prečítajte si ju od začiatku.

 Začína Šimonovým gigantickým rybolovom. Ale takým, že ešte aj ďalší ostrieľaní rybári nad tým žasli. A to predpokladám, že za svoju rybársku kariéru videli a zažili na vode všeličo. A ešte aj ich sa „hrôza zmocnila nad úlovkom rýb, ktoré chytili“. Ježiš ide ďalej a stretne človeka PLNÉHO malomocenstva. Ten ho s pokorou a vierou prosí o pomoc. Ježiš pomôže. No povie mu, aby o tom nikde nehovoril. Lenže ľudia nie sú slepí a zvesť o ňom sa šírila po celom kraji. Ľudia sa začali schádzať, aby ho videli. Niektorí šli za senzáciou, iní naozaj verili, že im Ježiš vie a môže pomôcť.

A presne tak aj v dnešnom evanjeliu. Dom plný ľudí. Ľudí prahnúcich po nejakom divadle, senzácií, ale aj tých, ktorí sa prišli nechať uzdraviť. Veľmi ma fascinuje v tomto príbehu viera, láska a vynaliezavosť práve tých mužov, ktorí niesli nosidlá. Ochrnutého spustili pred Ježiša a ten, keď videl ich vieru, pomohol mu. Koľkokrát sa nám stáva v živote, že sme ochrnutí a nevládzeme chodiť a prísť pred Ježiša a vôbec ho osloviť: „Pomôž mi, zachráň ma, očisti ma...“. Mo sú tu naši príbuzní, dedkovia a babičky, blízki, priatelia alebo častokrát aj úplne cudzí ľudia, ktorí nás svojimi modlitbami pomyselne spúšťajú pred Ježiša. Veľká vďaka práve za týchto ľudí.

Evanjelium: Lk 5, 17-26

Plug and Pray: Pane ďakujem ti za každého jedného človeka v mojom živote, ktorý ma predkladal v modlitbe pred teba. Ďakujem za jeho silnú vieru a vôľu vykonať všetko pre moju záchranu a uzdravenie.

V akcii: Spomeň si na konkrétneho človeka, ktorý je oporou pre tvoj život, alebo ti niekedy pomohol, a len tak sa mu ozvi, že na neho myslíš 😉

BonusPomoc, podpora a opora iných ľudí nás dokáže priblížiť k cieľu, ku ktorému kráčame celý život.

LaMa

07.12.2020 00:00