Skutky lásky

Skutky lásky

Občas sme tak veľmi zaneprázdnený v našich životoch, že ani nestíhame vnímať, aké krásy sa v ňom skrývajú. Sú chvíle, kedy si kvôli práci, či škole nevieme nájsť čas na svojich blízkych. Ak nás niekto poprosí nepriamo o pomoc, tvárime sa, že máme veľmi veľa starostí. To všetko sa však môže zmeniť.

Každým jedným dňom máme možnosť zamyslieť sa nad tým, ako pomôcť druhým. Ako obetovať svoj drahý čas pre niekoho či niečo dôležité. Nemyslieť len na seba a svoje potreby, no darovať lásku druhým. Niekedy postačí len malý krôčik, inokedy je to malé gesto. Nemusíme hneď hľadať tie najväčšie varianty pomoci. Aj malými krokmi sa vieme dostať do cieľa. Stačí k tomu len úprimnosť, láska, pokora a ochota. Úprimnosť, aby sme s čistým srdcom milovali druhých. Láska, pretože tej nie je nikdy dosť. Pokora, aby nás ťahala premôcť seba a všetko zlé. A odhodlanie, ísť si za svojím snom. Pán Boh toto všetko vidí. Vidí tvoju snahu a to, čo do každej jednej veci dávaš. Aj keby urobíš dobro malinké ako zrnko maku, pre neho je to nesmierne bohatstvo. Takže ak sa usmeješ na ľudí okolo seba, usmeješ sa na neho. A ak odmietneš pomôcť komukoľvek, akoby si odmietal jeho. Ten kto má štedré srdce plné lásky, pocíti za svoju službu dotyk Pána. Prečo by si ho nemohol pocítiť aj ty?

Evanjelium: Mt 25,31-46

Plug and Pray: Pane, prosím ťa daj, aby  sme neboli sebeckí. Aby sme vedeli naše srdcia otvoriť Tebe a ľudom naokolo. Aby sme si uvedomili, že sú dôležitejšie veci, ako len úspechy v práci, či v škole. Prosím vnor dám do srdca kopec lásky, aby sme ju vedeli rozdávať naokolo a buď s nami na každej ceste za tebou. Bez ohľadu na to, aká bude.

V akcii: Pokús sa dnes zamyslieť nad tým, aká vec by urobila tvojim blízkym radosť. Možno úsmev, či len pozornosť. Skús im venovať svoj čas a darovať to najcennejšie. Seba. 

Bonus: V čom je čaro obyčajných vecí? Čo všetko dokážu malé skutky lásky?

Sabína

22.11.2020 00:00