,,Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“

,,Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“

Zamyslenie: Sú Vianoce!!! Deň, keď si pripomíname, ako sa Ježiš narodil v maštali v Betleheme. Narodil sa v maštali, v chudobe. Aká krásna symbolika s chudobou nášho srdca a našimi obmedzeniami a chybami, ktoré tiež niekedy zapáchajú, ako v maštali.

Ježiš nemá problém bývať v tvojom srdci, hoci ho pozná dokonalejšie ako ty. On vie o tvojich pádoch, zlyhaniach, ale aj o tvojich úspechoch a silných stránkach. On Ťa stvoril a dokonca zázračne. Si zázrak a niekým výnimočným, aj pre Neho. On Ťa chce milovať a aj miluje takého, aký si a chce vstúpiť aj do veci, ktoré vo svojom srdci skrývaš pred ľuďmi a možno aj pred ním, do vecí, ktoré Ti na Tebe vadia a ktoré by si tak rád zmenil, do tvojich trápení, smútku, bolesti. Otázka však znie – prijmeš ho? Necháš sa Ním milovať? Nechaj sa – je to pozvanie! Jednoducho, ak chceš, prijmi ho do svojho srdca. On ani ja Ťa nebudeme nútiť, ak chceš, nechaj sa Ním milovať a užívaj si to.

Plug and Pray: Ježiš, ty si sa narodil aj kvôli mne. Preto, lebo ma miluješ. Nie je však ľahké nechať sa tebou milovať a dovoliť ti milovať ma takého, aký som. Ja Ťa však teraz prosím, aby si prišiel do môjho srdca. Pozývam Ťa do každej oblasti (môžeš vymenovať) a prijímam Ťa v mojom srdci. Prosím, uzdrav ma, premeň ma, prosím, miluj ma. Amen.

V akcia: Anjeli zvestovali pastierom radostnú zvesť o narodení Spasiteľa. Každý z nás ma nejakého ,,anjela“, ktorý mu povedal o narodení Spasiteľa. Môžu byť nimi rodičia, starí rodičia, ktorí nás naučili sláviť Vianoce a vodievali nás do kostola alebo priatelia. Poďakuj za nich Bohu a aj im poďakuj za možnosť, že ti ohlásili evanjelium, radostnú zvesť.

Evanjelium: Lk 2, 1-14

Bonus: Dovoľ Ježišovi, aby ťa uzdravil

Kika

25.12.2017 00:00