Správny čas pre Boha

Správny čas pre Boha

Dnes som si s jedným dieťaťom čítala ilustrované príbehy z Biblie. Práve tam bolo evanjelium, kde Ježiš vysvetľuje svojim učeníkom, že sa nemajú strachovať o svoj život, však Nebeský Otec sa stará aj o vtáky a ľalie. A či my nie sme viac? Asi sa pýtaš, prečo o tom hovorím, keď si si teraz dočítal iný úryvok z Biblie. Zachariáš a Alžbeta boli verní Bohu. „Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia.“ A predsa bola Alžbeta neplodná. Pre Alžbetu to muselo byť v tej dobe veľmi zahanbujúce. Určite sa Boha viackrát pýtala prečo? Prečo práve ona? Je nám však príkladom v trpezlivosti v modlitbe, keď sa dlhoročne modlila k Bohu a prednášala mu svoju prosbu. Boh je pánom času, stojí nad všetkými pravidlami, všetkými „normálnymi“ vecami ... je nad všetkým. Veď on dáva rásť všetkým kvetom, myslíš, že by zabudol na svoje milované deti? Rovnako nezabudol ani na Alžbetu a Zachariáša a ich modlitby. Ich prosbu vypočul však v správny čas. Možno máš aj Ty trápenie vo svojom živote. Možno si už stratil všetku nádej. Nezabudni ale, že si viac ako ľalia, si Bohom milovanejší/ia a Boh na Teba myslí. Len príde v správny čas.

Plug and pray:
Pane, ako často nám uniká, že nás miluješ. Ako často neveríme Tvojmu načasovaniu a chceme mať všetko a hneď, keď si to práve želáme. Prosíme ťa dnes o Tvoj pokoj, ktorý prevyšuje všetku našu chápavosť a takisto ťa prosíme o väčšiu dôveru v Teba, aby sme Ti verili aj vtedy, keď je to pre nás veľmi ťažké.
 
V akcii:

Nájdem si chvíľu čas a Bohu odovzdám v modlitbe všetko, čo ma trápi vo viere: Nech sa stane Tvoja vôľa, Pane, nie moja. Amen.

 

Evanjelium: Lk 1, 5-25
 
 
Lucia

Laura

19.12.2018 07:19