Spravodliví

Spravodliví

O Zachariášovi a Anne nevieme veľa, ale Božie slovo nám hovorí to najdôležitejšie. Obaja boli spravodliví pred Bohom.

Roky žili v hanbe pred ľuďmi, pretože nemali deti. V starozákonnom svete boli deti znakom Božieho požehnania a priazne. Navonok sa teda zdalo, že Boh ich nepožehnáva a nezáleží mu na nich, akoby boli Bohom zabudnutí. Oni mu však zostali verní a zostali verní i sebe navzájom. Žili spravodlivo pred Jeho tvárou a On na nich nezabudol. Naopak, dal im syna, ktorý bol veľký pred Pánom a pripravoval svoj národ na príchod Krista. Biblia o ňom hovorí, že je najväčší z ľudí (Mt 11,11). Boh našiel zaľúbenie v spravodlivosti Zachariáša a Anny. Od nás očakáva to isté - že budeme spravodliví pred Ním, aj v súčasných časoch korupcie, podvodov a neférového konania. Stvoril svet tak, aby fungoval spravodlivo a ak máš v sebe túžbu po spravodlivosti, je od Neho. Ak si ctíš pravdu, ak neznášaš korupciu, funguješ férovo, platíš dane, nevezmeš si nič, čo ti nepatrí, ak nejazdíš „načierno“, ak dodržuješ zákony a pravidlá, aj keď ťa nikto nekontroluje, ak rešpektuješ autority, ak neklameš a nevyhováraš sa – tak aj to je spravodlivosť pred Bohom. V očiach „sveta“ budeš za naivného hlupáka, budú ťa ponižovať, zosmiešňovať a dehonestovať. Ale Boh nájde zaľúbenie v tvojej spravodlivosti a odmení ťa. Možno už v tomto živote, možno až po smrti, ale nenechá ťa v hanbe.

Evanjelium: Lk 1,5-25

Plug and Pray: Pane, niekedy už nevládzem žiť spravodlivo. Keď vidím, ako funguje súčasný svet, cítim hnev, bezmocnosť a smútok. Vnímam medzi ľuďmi toľko zla – od korupcie až po neprajnosť a neúctivé správanie. Daj mi, prosím, silu, aby som to nevzdal/a. Aby som nestratil/a citlivosť pre pravdu a spravodlivosť. Pomáhaj mi žiť čestne a férovo. Prosím ťa aj za Slovensko – aby sme všetci spoločne budovali krajinu založenú na spravodlivosti, solidarite a vzájomnej pomoci.

V akcii: Úprimne sa pozriem na svoj život a nájdem si oblasť, v ktorej budem spravodlivejší, čestnejší a dôslednejší. Prečítam si časť knihy proroka Malachiáša (Mal 3, 13-20), ktorá hovorí o tom, ako Boh ocení spravodlivých ľudí.

Bonus: Bože, buď láskavý...

Mária

19.12.2019 00:00