...Starostlivý...

...Starostlivý...

Slovo starostlivosť má v sebe skrytú podstatu – starosť. Ten, kto je starostlivý, akoby bral na seba našu starosť a pomáhal nám s ňou.

Či už nám pripraví jedlo, aby sme neboli hladní, vypočuje si nás, keď sa trápime... Jednoducho sa o nás stará. V dnešnom úryvku vidíme Ježiša v plnom nasadení starostlivosti. Sedí, chodia za ním slepí, nemí, mrzáci, nosia k nemu chromých a on ich uzdravuje svojou Božskou mocou. Na dôvažok myslí aj na ich fyzické potreby, je mu ich ľúto a nechce, aby cestou späť poomdlievali od hladu. Boh vidí až do špiku kosti, vie, čo potrebujeme a chce nám, svojim milovaným deťom, dať to najlepšie.

Plug and Pray: Ježišu, ďakujem Ti, že nie si Bohom na obláčiku, ale že sa o mňa zaujímaš, že chceš, aby som bol šťastný. Ďakujem, že myslíš na moje potreby a rozdávaš mi svoje milosti plným priehrštím. Nauč ma, prosím, byť rovnako starostlivým voči potrebám druhých. 

V akcii: Dnes sa rozhodnem byť starostlivým – všimnem si drobnosť, s ktorou budú potrebovať pomôcť blížni, obetujem čas, vynaložím námahu... Budem Mikulášom pre druhých. 

Evanjelium: Mt 15, 29 – 37

Bonus: Majme otvorené očí...

Lucy

06.12.2017 00:00