To je nemožné

To je nemožné

Predstav si, že sedíš vo svojej izbe a zrazu zažiari nekonečná svetelná žiara a vedľa teba sa zjaví Pánov anjel. Podíde k tebe a pošepne ti do ucha, že Boh sa rozhodol zveriť ti najcennejšiu vec, ktorá kedy na tento svet prišla.

Svojou hodnotou prevyšuje aj najbohatšiu vec na zemi. Ako by ti bolo? Asi by ťa prepadol strach a začal by si sa vzpierať, že na to nemáš a prečo práve ty. A pozri sa čo urobilo chudobné dievča, ktoré nebolo ani plnoleté a o pár dní sa malo vydať...Anjel jej povedal, že bude matkou Božieho syna. Myslíš, že sa nebála? Nerozumela ako sa to má stať, veď ešte nebola vydatá. A tu nastal ten zlom. Sekunda, bod, v ktorom Máriu opustil všetko strach. Bola to veta, ktorú jej odovzdal anjel tesne pred tým ako odišiel: Lebo Bohu nič nie je nemožné. Najkrajšie vyznanie Boha k človeku, ktorý má strach. Po týchto slovách Mária pochopila, že si ju vybral sám Boh a strach ju opustil.

Aj ku mne prišiel Boh. Prišiel a povedal mi, že sa dnes v maštaľke narodí dieťa, ktoré mi zveruje na starosť a že je to ten najväčší poklad ľudstva. Boh mi dnes dáva šancu povedať mu svoje – áno, verím Ti. Je tam v maštaľke a nič mu nie je nemožné. Ako sa rozhodnem ja? Verím, že Bohu je všetko možné ? 

Plug and pray: Najláskavejší Bože, ty si tomuto svetu zveril svojho syna. Odovzdal si ho nám, aby sme pochopili ako nás miluješ. Daj prosím, aby som dnes, keď budem kľačať mal ochotné srdce odpovedať na tvoju prosbu. 

V akcii: Dnes, v deň, keď sa narodil Ježiško prežijem celý deň s ním. 

Evanjelium: Lk 1,26-38

Bonus: Tu ma máš, pošli mňa 

Veruš

24.12.2017 00:00