Tým, ktorí milujú Boha, všetko slúži na dobré

Tým, ktorí milujú Boha, všetko slúži na dobré

Kto plní Božiu vôľu, ten vojde do Božieho kráľovstva. Aké jednoduché. Koľkokrát som sa ale Boha opýtal, čo je Jeho vôľa v mojom živote? Nerobím veci stále len podľa seba? Ako ťažko prijímam, keď sa niečo nedeje tak ako chcem ja. Chcem svoj život a jeho uberanie viesť podľa svojich predstáv - chcem mať takýto titul, takúto prácu, takéto auto, len takéhoto partnera, žiadnu chorobu, bolesť... Ako ťažko berieme, keď sa nevydarí skúška, keď nenájdeme prácu podľa našich predstáv, keď sa nám zrútia naše vysnené zámky. Nestavajme ale na piesku svojich predstáv - dnes Boh odo mňa chce, aby som začal budovať svoj život na Ňom, aby som uveril, že tým, čo milujú Boha a prijímajú Jeho vôľu všetko slúži na dobré.

Evanjelium: Mt 7, 21. 24-27
 
Plug and Pray: Otec, daj prosím, aby som Ti dokázala veriť, aj keď sa nedejú veci podľa mojich predstáv. Vďaka Ti, že s Tebou môžem zvládnuť všetky víchrice života. Príď a zaujmi miesto, ktoré Ti patrí v mojom srdci.
 
V akcii: Ver Bohu aj keby padali traktory a tvoje predstavy by sa rúcali ako domček z karát. Pros, aby si i do budúcna stále staval na Bohu.
 
Bonus: Dôveruj
 
Lucy

Laura

06.12.2018 11:24