Velebím Ťa, Pane

Velebím Ťa, Pane

Koľko dobrých vecí už v mojom živote vykonal Boh...Pri rozpamätávaní sa mi v mysli stále objavujú ďalšie a ďalšie momenty, kedy som cítila Božiu blízkosť. Či už to boli veľké veci, ktoré pohli životom alebo zdanlivo malé drobnosti, kedy sa aj moje srdce zaradovalo. A jeho milosrdenstvo trvá. Boh je stále so mnou. Čo dobré ma dnes postretlo?

Plug and Pray: Pane, ďakujem za všetky dotyky Tvojej lásky, za celý môj život aj za dnešný deň. Prosím Ťa, daj mi všímavé srdce, aby som neprehliadla žiadne z Tvojich dobrodení, ktorými ma každý deň zahŕňaš.

 

V akcii:Nájdi si dnes čas na prechádzku osamote do prírody a raduj sa z prežívaného okamihu.

 
Evanjelium: Lk 1, 46-56
 
 
Sima

Laura

22.12.2018 07:23