Viera, ale aká?

Viera, ale aká?

Určite si sa už niekedy dostal do situácie, kedy si mal obrániť svoju vieru – pred spolužiakmi, kolegami, rodičmi, ľuďmi na sociálnej sieti, ale najčastejšie pred sebou samým.

Väčšinou práve vtedy, keď Tvoja viera strácala silu – dozvedel si sa o chorobe v rodine, o hroznej nehode, smrti blízkeho, zničenom vzťahu či inej udalosti, ktorá Ťa zlomila. Často je takou udalosťou aj Tvoj pád do hriechu, o ktorom si hovoril – pred týmto som v bezpečí, to sa mne nemôže stať...a akoby naschvál, PADOL SI. Nájsť práve vtedy silu hovoriť o Bohu a o jeho láske, svedčiť vtedy o viere v Božiu prozreteľnosť a v Jeho plán pre život je naozaj ťažké. Ale azda aj najpotrebnejšie. Boh Ťa už toľkokrát podržal, toľkokrát Ti bol na blízku, toľkokrát Ti nedal to, po čom si túžil, a predsa Ti dal oveľa viac. Nezabudni na to. Boh Ťa vždy podržal, drž sa aj Ty jeho. 

Plug and pray: Pane, prosím Ťa, dnes ma urob schopným veriť Ti, dať Ti opäť vládu nad mojím životom, nad životom mojich drahých, nad mojimi vzťahmi a pocitmi. Hoci nie som hoden, aby si ku mne vošiel, urob to, lebo Tvoje milosrdenstvo je večné.

V akcii: Skús si dnes spomenúť na momenty, v ktorých si cítil silnú prítomnosť Boha vo svojom živote, a povedz o nich niekomu. 

Evanjelium: Mt 8, 5 – 11

Bonus: Aká je Tvoja viera? Veríš v dobrého a láskavého Boha? 

Hana

04.12.2017 00:00