Využitie času

Využitie času

Každý z nás už počul od priateľa pred nejakou akciou povedať: „Mne sa nedá, ja nemám čas.“ Mnohokrát sa stretávame so situáciou, že sa mu iba nechcelo a celý ten čas robil doma iba samé nedôležité veci.

Keď mu potom po akcii rozprávame, ako dobre bolo, vo vnútri ho trápi, že nevyužil čas lepšie, že uprednostnil samotu pred nadväzovaním nových priateľstiev alebo upevňovaním starých, že nevidel príležitosť na osobný rozvoj, že zanedbal dobré. Tak je to aj v dnešnom evanjeliu. Učeníci postrehli, že Ján Krstiteľ bol prorokom, ktorý ich mal pripraviť na príchod Krista, až po príchode Krista. Spätne zisťujú, že nekonali správne. Rozhodol som sa správne? Chopil som sa príležitosti?

Evanjelium: Mt 17, 10-13

Plug and pray: Pane Ježišu, daj, aby som mal srdce otvorené tvojmu hlasu, aby som robil správne rozhodnutia a neodmietal pozvanie na konanie dobra v každom čase.

V akcii: Skús dnes potešiť druhých svojou pomocou pri práci. Niekedy stačí pomôcť aj málo a druhí sa veľmi potešia tvojej ochote.

Bonus: Nevdieť dozadu

Laura

12.12.2020 00:00