Zase to isté ... ? Ani zďaleka nie!

Zase to isté ... ? Ani zďaleka nie!

: Máš pocit, že sa veci často opakujú bez zmyslu dookola? Akási rutina? Ročné obdobia, týždne, dni v týždni? Veru nie.

Všetko je vymyslené, aby som neochaboval vo viere, aby som mal sám príležitosť a možnosť pochopiť, že to bez Božej prítomnosti nejde. Preto Boh poslal Ježiša, preto sa podpísal v cykle časov a večnosti, naveky. (sviatky a nedele)Aby pri mojej sýtosti a nabaženosti, pri mojej nude a voľnosti stál sám Boh. Aby mi načisto nezatvrdlo srdce a nenatvrdla hlava.

Evanjelium: Lk 1,67-79

Plug and Pray: Pane, prosím ťa pomôž mi nájsť Ťa, a posväť moje srdce a myseľ aby som našiel tak ako Ježiš mal, svoje miesto na tejto zemi, aby to malo význam.

V akcii: Pokús sa viac veriť, že Boh v Teba samého verí častokrát viac ako Ty sám v seba.

 

Petrík

24.12.2019 00:00