Zažime rozžiarené Vianoce!

Zažime rozžiarené Vianoce!

Začíname tradičný projekt adventných zamyslení pod názvom Projekt Vianoce! Každý deň budeme uverejňovať zamyslenia mladých nad evanjeliom.

Tento rok po 11. krát! Mladí dobrovoľníci pripravili krátke meditácie nad evanjeliom, ako aj podnety na zahĺbenie sa alebo úlohy do každodenného dňa a tak potvrdili výnimočnosť a dôležitosť modlitby v adventnom období.
 

"Tieto zamyslenia sú pre mňa odrazovým mostíkom do týchto adventných dní. Sú pre mňa príležitosťou ráno sa zastaviť, zamyslieť sa a následne povzbudená vykročiť do dňa," hovorí jedna z fanúšičiek projektu Gabriela. Tak ako každý rok si náš projekt kladie za cieľ pomáhať čitateľom pri budovaní duchovného vzťahu s Bohom prostredníctvom modlitby a Svätého Písma a pripraviť sa tak na pokojné prežívanie vianočných sviatkov. 

"Minulý rok opäť vzrástol záujem o tento náš projekt, a preto sme sa rozhodli ďalej ponúkať ľuďom zamyslenia do týchto adventných dní prostredníctvom Projektu Vianoce. Chcel by som poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí aj tento rok obetovali trochu času – zastavili sa – a prostredníctvom Ducha Svätého, chcú niečo posunúť aj druhým, “ dodáva Jozef, organizátor projektu.

 

Prvé zamyslenie sme zverejnili  v Nedeľu Krista Kráľa (22. novembra). Zamyslenia budú pribúdať každý deň od prvej adventnej nedele do 26. decembra. Nájdete ich na Facebooku pod názvom projektu, na domovskej stránke laura-mladez.sk a Instagrame pod názvom lauramladez.

Laura

23.11.2020 12:23