Život v plnosti

Život v plnosti

V Starom aj Novom zákone sa vyskytuje veľa zákonov a proroctiev a priznám sa, že mnohé z nich ani len nepoznám. Tak ako aj naše zákony, tieto nám pomáhajú fungovať v živote, ale na rozdiel od nich sú dokonalé, stále a plné života v plnosti (porov. Jn 10,10). Aj keď je to tak, neženieme sa za nimi ako za inými vecami. Prečo? Hrubá kniha? Musíme rozmýšľať?

Evanjelium: Mt 5, 17-19

 

Zamyslenie: Nevravím, že musíme v živote prečítať celú bibliu, ale istotne by sme si mali nachádzať čas na jej čítanie. Častokrát sa aj možno nachádzame vo veľmi ťažkej situácii (stačí, že len pocitovej) a niekedy je liekom práve zákon a proroci. 
Božie slovo, hoci písané dávno, je aktuálne aj dnes. Kým sa predsa nepominie nebo a zem... Naše slovo rozhodnutia kráčať za Kristom však už nie je také stále a celkovo je veľmi ťažké dodržiavať tieto Božie zákony. Veď si priznajme, už desatoro sme porušili nie raz. Čo teraz? Odpoveď nám dáva zákon lásky a odpustenia, proroci a svätopisci, ktorí spoznali, že máme u Otca zástancu (porov. 1 Jn 2,1), ktorý sa za nás prihovára a skrze ktorého krv nás Otec neustále prijíma a zabúda na naše zlyhania. Čítajme Božie slovo a objavujme čoraz väčšie hlbiny Božieho kráľovstva a jeho plánu s nami.

 

Plug and Pray: Otec, chvála Ti za Slovo, ktoré sa stalo telom a stále aj stáva. Chvála Ti za to, že si úžasne dobrý a že nás miluješ takých, akí sme. Prosím Ťa, daj mi väčšiu lásku k Tvojmu slovu a vnímavosť na Ducha Svätého vždy rozlíšiť, čo mi chceš cez neho povedať. Amen. 

 

V akcii: Poprosím o Ducha Svätého a prečítam si niečo z Božieho slova.

 

Bonus: O Božom slove

 

 

 

Kika

27.03.2019 00:15