11. október: Medzinárodný deň dievčat

11. október: Medzinárodný deň dievčat

V decembri minulého roku vyhlásilo generálne zasadanie OSN dátum 11. október za Medzinárodný deň dievčat. Je to deň určený pre reflexiu nad právami mladistvých dievčat, aby sa ukončila diskriminácia na základe pohlavia.

Násilie, ekonomické rozdiely, predčasné manželstvá, detská práca, obchodovanie s deťmi, sexuálne zneužívanie a mnohé ďalšie sú fenomény stále veľmi rozšírené . Postihujú predovšetkým dievčatá do 18 rokov.

Tento deň venovaný delikátnej vekovej skupine „tínedžeriek“ je obzvlášť vnímaný dcérami Márie Pomocnice, ktoré po celom svete pracujú pre dobro mladistvých.

Načo zriaďovať jeden taký medzinárodný deň dievčat? Chlapci a dievčatá majú rovnaké práva, ale musia čeliť rozličným výzvam. Dievčatá v mnohých kontextoch majú menšiu šancu byť napríklad zapísané do školy, pretože musia pomáhať doma. Majú menší prístup k lekárskej starostlivosti a sú častejšie predmetom zneužívania ako chlapci. Nedostatok rovnosti príležitostí robí dievčatá extrémne zraniteľnými osobami v rámci spoločnosti.

Je známe všetkým a overené štúdie to jasne ukazujú, že keď ženy majú možnosť študovať a vložiť do praxe svoje znalosti a vedomosti, ich zručnosti dané k dispozícii rodine a spoločnosti sú impulzom pre globálny ekonomický rozvoj.

Vyše 200 miliónov mladých žien žije v chudobe. Okolo 90% obetí moderných vojen sú ženy a deti. Vyše troch miliónov dievčat žijúcich vo vojnových zemiach, sú neviditeľné v očiach ich vlastných vlád.

Ako povedal Ján Pavol II. vo svojej encyklike Redemptoris Missio, “tieto situácie sú volaním Pána, ktorý nás učí žiť životom samaritána, schopného darovať lásku a liečiť rany iných a tak vštepovať nádej”.  Z tohto dôvodu zriadenie dňa v prospech dievčat je zdrojom radosti pre všetkých tých, ktorí pracujú s najviac zraniteľnými osobami, špeciálne so ženami a krokom vpred v boji proti diskriminácii na základe pohlavia.

 

prevzané zo salezianky.sk

podľa www.cgfmanet.org preložila -ksz- 

 

DARČEK: Z tejto príležitosti máme pre vás jednu peknú pesničku :)

julja

11.10.2012 12:00