3. deň deviatnika

3. deň deviatnika

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; (Mt 11, 28-29)

Nebála som sa povinnosti – vedela som, že to je jednoduchá cesta svätosti: robiť to, čo máme na zodpovednosti, z lásky k Bohu. Nič špeciálne, len obyčajné veci: učiť sa, vedieť si uložiť veci, pomáhať druhým.

Aj Anka šla touto cestou jednoduchého plnenia si povinností. Kým mamka žila, fungovala ako hodinky. Ale teraz ostala na celú domácnosť sama. Chce to veľa učenlivosti a pokory, musí si často pýtať rady. A keď sa jej nepodarí urobiť obed pre otca a brata, ktorí pracovali na poli, je jej to tak ľúto. Ale nevzdáva sa. Postupne sa stane šikovnou gazdinkou a veľkou pomocou pre svojho otca.

Nie vždy sa nám chce, ale skús sa dnes nesťažovať na to, čo "musíš" robiť. Urob to z lásky tak dobre, ako vieš.

Blahoslavená Laura Vicuňová, Cirkev ťa oslavuje ako vzor mladých. Bola si poslušná Svätému Duchu a čerpala si silu z Eucharistie, vypros nám milosť, o ktorú ťa s dôverou prosíme... Pomôž nám dosiahnuť hlbokú vieru, chrániť si čistotu, verne si plniť denné povinnosti, víťaziť nad nástrahami egoizmu a zla. Nech sme aj my úplne otvorení pre Božiu vôľu, dôveru k Panne Márii a lásku voči všetkým. Amen.

 

 

 

 

 

Všemohúci Bože, tvoja služobnica Anna Kolesárová radšej podstúpila smrť, aby si zachovala čistotu srdca a tela. Prosíme ťa, na jej orodovanie vypočuj túto prosbu … (teraz prednes svoju prosbu) aby sme ju mohli uctievať na oltári ako vzor čistoty a rastu v hodnotách, ktoré ukazujú cestu k pravej láske a k dôstojnému životu. O jej blahorečenie ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Laura

15.01.2018 09:30