4. deň deviatnika k blahoslavenej Laure Vicuni

4. deň deviatnika k blahoslavenej Laure Vicuni

Laura, školu, ktorú si navštevovala, viedli sestry saleziánky. Vieme, že si mala z toho veľkú radosť a o dva roky na to si mala svoje prvé sväté prijímanie. Túžila si Boha milovať po celý svoj život.

Chceme Ťa dnes preto prosiť o príhovor za všetkých našich kňazov, rehoľné sestry, spolupracovníkov, laikov a za spoločenstvá v našich farnostiach. Prosíme aj za tých, ktorí sa k veriacim v cirkvi ešte len pridajú. Prosíme za našu pevnú vieru, aby sme vo vzťahu k Bohu v tejto dobe nie klesali, ale naopak rástli a šírili vieru ďalej. 

Lockdown bonus k 4. dňu deviatnika: Otvorím Bohu dvere: prečítam si dnešné evanjelium, alebo akúkoľvek časť z Písma, zahrám alebo si pustím kresťanskú pieseň.

Blahoslavená Laura Vicuňová,
Cirkev ťa oslavuje ako vzor mladých.
Bola si poslušná Svätému Duchu
a čerpala si silu z Eucharistie,
vypros nám milosť,
o ktorú ťa s dôverou prosíme...
Pomôž nám dosiahnuť hlbokú vieru, 
chrániť si čistotu, verne si plniť denné
povinnosti, víťaziť nad nástrahami egoizmu a zla.
Nech sme aj my úplne otvorení pre Božiu vôľu,
dôveru k Panne Márii a lásku voči všetkým. Amen

Kika

16.01.2021 00:00